SSOP

Een uniek nascholingsconcept voor uitneembare prothetiek

Prothetiek begrijpen

Wij bouwen voort op de basis voor het maken van moderne uitneembare protheses, die met name is gelegd door de Zwitserse pioniers GYSI en GERBER. Zij onderzochten en ontwikkelden in Zürich uitgebreide prothetische, klinische en laboratoriumtechnische procedés en onderwezen daarover. Zij ontwikkelden en testten hulpmiddelen, articulatoren en zelfs kunstmatige gebitselementen. Zo beïnvloedden zij ook in sterke mate de door de gingiva ondersteunde en parodontaal ondersteunde en tegenwoordig implantaatgedragen uitneembare protheses, inclusief de beschrijving van de anatomisch-fysiologische grondbeginselen. De SSOP werd in 2019 als zelfstandig, door Candulor gefinancierd opleidingsinitiatief opgericht en werkt op basis van wetenschappelijk onderbouwde inzichten. Candulor is al meer dan 80 jaar actief binnen de markt van de tandheelkunde, zowel met producten als met trainingen en staat daarmee voor kennis, ervaring, precisie, esthetiek en Zwitserse kwaliteit.


Prothetiek overbrengen

Wij organiseren onze nascholingen vanuit ons hoofdkantoor in Zürich en onderhouden een netwerk van professionele en intern geschoolde en gecertificeerde docenten. Op die manier zorgen wij voor de perfecte connectie tussen theorie en praktijk, want bij ons gaat het om meer dan trainingen over producten en toepassingen. Ons trainingsprogramma biedt uitgebreide kennis op het gebied van uitneembare protheses, wat van onze cursisten stap-voor-stap experts maakt – in theorie en praktijk en in op elkaar afgestemde modules.

GESCHIKT VOOR IEDEREEN, AL NAAR GELANG DE MOEILIJKHEIDSGRAAD


Beginners

Gevorderden

Experts

Voortreffelijkheid voorleven

Bij ons berust alles op een speciaal ontwikkeld nascholingsconcept. Daarbij leggen wij de nadruk op de leerlingen, die wij willen bereiken door de hoge kwaliteitsstandaard die wordt aangehouden ten aanzien van het leerplan, de didactiek en de ingezette docenten en experts. Wij zijn op grond van ISO 21001:2018 gecertificeerd en zijn daarom verplicht om de kwaliteit van onze opleidingsdiensten steeds weer te verhogen. Gelijktijdig verbeteren wij zo de mogelijkheden van deelnemers om tot een succesvol leertraject te komen. Want alleen met een continu kwaliteitsmanagement kunnen we op den duur onze eisen ten aanzien van voortreffelijkheid een goede kennisoverdracht blijven waarborgen.


Grensoverschrijdend leren

Wij staan open voor de hele wereld en willen tandartsen, tandtechnici en tandprothetici uit allerlei landen en culturen bereiken. Met ons motto ‘Kennis verbindt’ willen wij ervoor zorgen dat prothetische kennis wordt overgedragen aan de volgende generaties en dat bij patiënten die afhankelijk zijn van goede tandtechnische voorzieningen de levenskwaliteit weer kan worden hersteld en verder behouden blijft.

“SSOP is niet ‘gewoon maar’ een nascholing. Bij ons geven ervaren experts op onderwijsgebied en uit de praktijk, zowel tandheelkundigen als tandtechnici, hun omvangrijke kennis aan jou door. Gecertificeerd, verfijnd en met veel leersucces.”

Oliver BenzHoofd Onderwijs

Onze teacher

Leren moet plezier geven

Bij het kiezen van onze docenten hechten wij grote waarde aan docenten met uitstekende vakinhoudelijke expertise en sterke praktijkgerichtheid. Daarbij zijn voor ons niet alleen de vakinhoudelijke competenties van belang, maar ook persoonlijke openheid en de vaardigheid om de eigen kennis op een overtuigende manier te kunnen overdragen. Daarvoor hebben wij een interne certificering voor docenten ontwikkeld. Die is een absolute voorwaarde om überhaupt voor de SSOP te kunnen werken.


Onze teacher

Wil je meer informatie?


Vraag nu een informatiepakket aan!