29.09.2023
Natuurlijk gingiva door karakterisering
Karakterisering is voor een prothese die zo natuurlijk mogelijk wil overkomen een onmisbaar gegeven. In deze hectische tijden van toenemende digitalisering is de karakterisering van protheses een vaardigheid waar binnen de tandtechniek veel vraag naar is. De SSOP ondersteunt laboratoria bij het opfrissen en verder verdiepen van deze kennis en vaardigheden.

De SSOP biedt een nieuwe workshop aan in haar trainingsprogramma.

Karakterisering is voor een prothese die zo natuurlijk mogelijk wil overkomen een onmisbaar gegeven. In deze hectische tijden van toenemende digitalisering is de karakterisering van protheses een vaardigheid waar binnen de tandtechniek veel vraag naar is. De SSOP ondersteunt laboratoria bij het opfrissen en verder verdiepen van deze kennis en vaardigheden.

Daartoe biedt zij in de vorm van een eendagsworkshop ‘Esthetische gingiva’ een nieuw format aan binnen de eigen nascholingsportfolio. De aandacht ligt daarbij op het praktisch demonstreren van en het oefenen met karakterisering. Er wordt stap-voor-stap gewerkt aan hoe een prothese individueel kan worden ingekleurd en vormgegeven. Door de analyse van de verschillende lagen van de gingiva en de specifieke kleursystematiek kan op die manier een schema worden overgebracht op de prothese. Het resultaat is een prothese die qua uiterlijk dicht in de buurt komt van natuurlijk tandvlees.

Ook bij deze activiteit van de SSOP staat individueel succes binnen het leerproces centraal. Dit weet de SSOP te bereiken door het didactisch uitgewerkte programma, de professioneel opgeleide docenten en de zelf ontwikkelde begeleidende lesmaterialen. De producten die tijdens deze workshop worden gebruikt, komen natuurlijk, zoals gebruikelijk, van CANDULOR zelf. De SSOP biedt ook nascholingen ‘inhouse’ aan, zodat ook hele teams van tandtechnische laboratoria in één keer kunnen worden getraind. Meer informatie daarover vindt u op de website van de SSOP.

Contact: Sara Marconcini- Marketing Manager

Questo potrebbe interessarti anche

29.09.2023
Modellare la gengiva naturale attraverso la caratterizzazione
La SSOP offre un nuovo workshop nell'ambito della sua offerta di formazione continua. La caratterizzazione è fondamentale per una protesi che aspira ad avere l'aspetto più naturale possibile. In questi
30.08.2023
L’ALTO LIVELLO DELLA SSOP CONFERMATO DALLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE
Con il suo particolare concetto di programma completo di perfezionamento sulla protesi rimovibile, la SSOP ha sempre avuto l’aura di un marchio di qualità tra le offerte formative dei produttori.