adaptatie

aanpassing; medisch gesproken de fysieke en psychologische, actieve of passieve, tijdelijke of blijvende aanpassing of gewenning van een organisme aan veranderde omstandigheden of prikkels