esthetische controlesjabloon

waswalsjabloon voor het vastleggen van de relaties tussen tandboog en weke delen voor intramaxillaire relaties, bijv. lipsluit-, lach-, hoektandlijn, esthetische middellijn en buccaal kanaal intramaxillären Relationen, z.B. Lippenschluss-, Lach-, Eckzahn-, ästhetische Mittellinie, Bukkalkanal