angleklassen

door E. H. ANGLE ontwikkelde classificatie van de sagittale occlusierelaties door middel van markeringen van normale, anatomische beten; onderverdeeld in klasse I: neutrale beet, klasse II: distale beet: klasse II/1 frontale protrusie en II/2: overbeet en klasse III: mesiale beet