arbitrair

naar eigen inzicht, willekeurig, ook in overdrachtelijke zin als willekeurig vastgelegd, gedefinieerd