articulatie (verouderde term, momenteel dynamische occlusie)

(nicht mehr gebräuchlich, aktuell dynamische occlusie)

glijbewegingen van de onderkaak op geleide van de gebitselementen, afhankelijk van de stand van het gebit, de vormgeving van de occlusale vlakken en van het kaakgewricht (o.a. gewrichtsbaan, bennettverplaatsing/laterotrusie)