articulator

mechanisch apparaat waarmee met behulp van gemonteerde kaakmodellen de positie van de kaken ten opzichte van elkaar en van de onderkaakbewegingen kan worden nagebootst; er wordt een onderscheid gemaakt in middelwaarde-articulatoren, half instelbare (resp. gedeeltelijk instelbare) en volledig instelbare (resp. individuele) articulatoren