balanscontact

contact tijdens de dynamische occlusiebeweging die op geleiding van de gebitselementen behalve aan de werkzijde (laterotrusiezijde) ook plaatsvindt aan de balanszijde (mediotrusiezijde)