uitgebalanceerde occlusie

dynamisch occlusieconcept, waarbij bij alle onderkaakbewegingen op geleide van de gebitselementen sprake is van contacten aan de werkzijde (laterotrusiezijde) en aan de niet-werkzijde (mediotrusiezijde)