bennetthoek

wordt gevormd door de condylusbaan van de mediotrusiezijde en het mediane vlak bij een laterale beweging; wordt weergegeven door projectie van de volgende twee rechte lijnen op het Frankfurter vlak (Frankfurter Horizontale) of het vlak van Camper:

  • parallel aan het mediane vlak
  • rechte lijn, die het begin- en eindpunt van de baan van de mediotrusiecondylus met elkaar verbindt