driehoek van Bonwill

denkbeeldige gelijkzijdige driehoek (10,5 cm) die wordt gevormd tussen het incisaalpunt (elementen 31/41) en de middelpunten van de condyli (gewrichtskoppen)