destabiliseren

uit evenwicht brengen, instabiel resp. onbestendig maken