30.08.2023
QM-CERTIFICERING BEVESTIGT HOGE KWALITEIT VAN DE SSOP
Met haar bijzondere concept voor een volledig opleidingsprogramma op het gebied van uitneembare protheses had de SSOP altijd al het imago van een kwaliteitsmerk binnen het aanbod van verschillende fabrikanten. Die ambitie is nu ook onafhankelijk bevestigd door certificering ten aanzien van kwaliteitsmanagement volgens ISO 21001:2018, een norm die zich speciaal richt op opleidingsinstellingen.

De SSOP (Swiss School of Prosthetics by Candulor) krijgt als eerste eigen opleidingsinstelling van een fabrikant een ISO 21001:2018-certificering

Met haar bijzondere concept voor een volledig opleidingsprogramma op het gebied van uitneembare protheses had de SSOP altijd al het imago van een kwaliteitsmerk binnen het aanbod van verschillende fabrikanten. Die ambitie is nu ook onafhankelijk bevestigd door certificering ten aanzien van kwaliteitsmanagement volgens ISO 21001:2018, een norm die zich speciaal richt op opleidingsinstellingen. Voor de deelnemers aan de cursussen op het gebied van prothetiek bevestigt dat de sterke focus op de studenten en de hoge kwaliteitsstandaard die wordt aangehouden ten aanzien van het curriculum, de didactiek en de ingezette docenten en experts.

De continue vooruitgang op het gebied van de tandtechniek en in behandelmethodes en de steeds verder oprukkende digitalisering maken dat levenslang leren voor tandtechnici en tandartsen meer dan ooit een thema van wezenlijk belang is. Verschillen in know-how tussen de laboratoriummedewerkers op grond van verschillen in opleiding in de landen van herkomst, vormen voor tandtechnische laboratoria een bijzondere uitdaging.

Van een reeks cursussen tot een gecertificeerd opleidingsconcept

Hier voorziet de SSOP in een belangrijke behoefte op opleidingsgebied, waar het gaat om fundamentale, uitgebreide kennisoverdracht op het gebied van ‘uitneembare protheses’. Door een wereldwijd netwerk van docenten met vele jaren aan praktijkervaring en uitstekende expertise wordt kennis doorgegeven binnen een didactisch stevig onderbouwd scholingsconcept, bestaande uit cursusmodules die op elkaar voortbouwen. Wie de opleiding afrondt heeft daardoor zeer interessante opties voor eigen specialisatie en de eigen positionering binnen de markt van de tandheelkunde.

“Wij bieden op die manier een opleidingsreeks aan”, legt Alexander Ewert, Director Marketing & Education bij Candulor, uit, “waarin zowel de tandtechnicus als de tandarts excellente kennis opdoen op het gebied van de individuele vormgeving van protheses. Bovendien dragen we op die manier bij aan een groter behandelsucces voor de patiënt, doordat een holistische therapeutische aanpak en communicatie op ooghoogte wordt gestimuleerd tussen twee ‘experts op het gebied van protheses: die in het tandtechnisch laboratorium en die in de tandartspraktijk. Het is daarbij niet van belang of de tandtechnicus analoog of in steeds sterkere mate digitaal werkt. Uit onze ervaring is gebleken dat juist door middel van analoge concepten voor de opstelling van gebitselementen het inzicht in de samenhang tussen steun, kauwstabiliteit- en -functionaliteit, fonetische aspecten en esthetiek wordt versterkt en zo ook meer verfijning in de digitale oplossing tot stand kan komen. Door dit bijzondere opleidingsconcept lag het voor de hand, om ook meteen een kwalificatie aan te vragen voor de veeleisende audit in het kader van een certificering volgens ISO 21001:2018. Een goede zaak voor onze deelnemers: Zij schenken hun vertrouwen aan een opleidingsinstituut dat binnen zijn managementsysteem streeft naar continue verbetering en dat bovendien om de drie jaar opnieuw wordt getoetst in het kader van een audit.”

Welke voordelen heeft de certificering voor de cursusdeelnemers?

“Bij de speciale certificering voor opleidingsinstellingen staat de concentratie op de studenten centraal. Dit houdt in de praktijk in dat het gecertificeerde opleidingsinstituut voor een optimale en motiverende leeromgeving moet zorgen, door middel van een goede infrastructuur, voorzieningen, leermaterialen en lesmethodes, overeenkomend met de behoeften van de deelnemers. Een ander aspect is de realisatie van een moderne vorm van kennismanagement en moderne concepten voor de overdracht van de leerstof, op basis van vastgelegde standaarden, docenten die beschikken over uitgebreide expertise en vanuit de continue ambitie tot verdere ontwikkeling.

Daarvoor zijn mechanismen nodig die uitgaan van begeleiding die is aangepast aan de deelnemers zelf, met individuele coaching en een opleiding aan de hand van leerplannen op maat. Op die manier moet worden gewaarborgd dat de doelstellingen van de deelnemers worden bereikt. Dit wordt bij de SSOP enerzijds gerealiseerd door middel van verschillende cursusmodules die toegankelijk zijn vanaf verschillende kennisniveaus, uiteenlopend van beginner, zij-instromer en herintreder tot gevorderde. Een bijzonder, individueel opleidingsformaat is daarbij SSOP-coaching, opgezet vanuit het motto, haal de Swiss School of Prosthetics naar jouw laboratorium of jouw eigen praktijk! Binnen dat leerconcept kan niet alleen een opleiding worden aangeboden die speciaal is afgestemd op het team en de praktijk/het laboratorium, maar kan ook daadwerkelijke bedrijfsadvisering plaatsvinden vanuit het idee van de ‘best practice’, ter bevordering van de productiviteit, efficiëntie en kwaliteit.”

Afrondend zegt Alexander Ewert daarover: “Met de speciale QM-certificering voor opleidingsinstellingen volgens ISO 21001:2018 worden veel voordelen duidelijk die bij de SSOP al vooraf aanwezig waren, maar waarvan het kwalitatief hoogwaardige karakter nu onafhankelijk wordt onderschreven. Op die manier biedt de SSOP een duidelijke meerwaarde ten aanzien van degelijke kennisoverdracht, een goede leeromgeving, individuele begeleiding, erkenning en continue verbetering. Daarnaast raken wij nog sterker verbonden met tandartspraktijken en tandtechnische laboratoria die reeds beschikken over een kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001, doordat wij met de SSOP een scholingsconcept en een coachingprogramma voor medewerkers aanbieden dat nascholing biedt die op grond van kwaliteitsmanagement is gecertificeerd.”

Een opleidingsprogramma dat internationaal vergelijkbaar is

Aangezien de SSOP internationaal georiënteerd is en momenteel reeds in 7 landen actief is, was het de bedoeling om met deze internationaal erkende standaard ook een signaal af te geven waar het gaat om de vergelijkbaarheid van het nascholingsaanbod. Dat is een punt dat Alexander Ewert heel belangrijk vindt: “Als ik als deelnemer op zoek ben naar een opleiding, kan ik er bij een instelling die net als de SSOP is gecertificeerd volgens ISO21001:2018 van op aan dat hier strenge kwaliteitscontroles zijn toegepast. Er is gewaarborgd dat de aangeboden nascholingsprogramma’s voldoen aan vastgelegde standaarden. Mensen die de nascholing afronden kunnen er van op aan dat ze een hoogwaardige opleiding hebben gevolgd en daarmee ook dat het examen door een erkende, geloofwaardige instelling wordt afgenomen.”

Perscontact: Sara Marconcini – Marketing Manager

Dit kan je ook interesseren

29.09.2023
Natuurlijk gingiva door karakterisering
Karakterisering is voor een prothese die zo natuurlijk mogelijk wil overkomen een onmisbaar gegeven. In deze hectische tijden van toenemende digitalisering is de karakterisering van protheses een vaardigheid waar binnen